องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


2024-07-02
2024-06-26
2024-06-21
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-06
2024-06-03
2024-05-27
2024-05-20
2024-05-15