องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ให...[วันที่ 2024-06-05][ผู้อ่าน 15]
 
  วันที่ 3 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ...[วันที่ 2024-06-03][ผู้อ่าน 16]
 
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ...[วันที่ 2024-05-27][ผู้อ่าน 31]
 
  งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-05-20][ผู้อ่าน 23]
 
  กำหนดระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำป...[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 8]
 
  การประชุมสภา อบต.หมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้...[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 11]
 
  ท่านนายอำเภอหนองวัวซอพร้อมท่านนายก อบต.หมากหญ้า ออ...[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 38]
 
  วันที่ 18-21 อบต.หมากหญ้า ออกพื้นที่รับสมัครสามชิก...[วันที่ 2024-03-18][ผู้อ่าน 35]
 
  2024-03-05 โครงการมะม่วงแฟร์ 2567[วันที่ 2024-03-07][ผู้อ่าน 38]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามั...[วันที่ 2024-02-14][ผู้อ่าน 43]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ลงพื้นที่โครงการ...[วันที่ 2024-01-18][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2567[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 55]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7