องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร "ถนนสายธรรมะ" [ 10 มิ.ย. 2567 ]2
2 จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]3
3 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]4
4 จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]11
5 จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]33
6 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยวิสามัญ2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]16
7 ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานจ้าง ที่ทำงานใน อบต.หมากหญ้า ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ร่วมประเมินตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) และ ผู้ประกอบการ และ ประชาชนทั่วไป ที่เคยมาใช้บริการที่ อบต.หมากหญ้า ร่วมประเมินตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไ [ 5 มี.ค. 2567 ]58
8 นโยบายไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(NoGift Policy) ป ร ะ จ ําปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๗ [ 5 มี.ค. 2567 ]41
9 ประกาศรับสมัครประธานกรรมการมาตราฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า [ 19 ก.พ. 2567 ]60
10 ประกาศรับสมัครกรรมการมาตราฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า [ 19 ก.พ. 2567 ]20
11 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]25
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง ห้ามเล่นการพนัน หรือเสพสุราในเวลาราชการ หรือในสถานที่ราชการ [ 31 ม.ค. 2567 ]19
13 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]17
14 รายละเอียดแนบท้าย ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]17
15 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ [ 11 ม.ค. 2567 ]27
16 จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]34
17 ประกาศ อบต.หมากหญ้า เรื่อง แจ้งรถบรรทุกเก็บขนขยะ อบต.หมากหญ้าอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม [ 4 ธ.ค. 2566 ]43
18 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 [ 1 ธ.ค. 2566 ]31
19 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]31
20 ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 พ.ย. 2566 ]30
 
หน้า 1|2|3|4