องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด [ 20 มี.ค. 2566 ]1
2 จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]6
3 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]11
4 ประชาสัมพันธ์ มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]2
5 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ครั้งที่2 (เมษายน - กันยายน 2565) [ 27 ธ.ค. 2565 ]2
6 ผลการสรรหาฯและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า [ 1 ธ.ค. 2565 ]1
7 ประกาศเรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]1
8 กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]1
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]1
10 ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]1
11 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง [ 8 พ.ย. 2565 ]1
12 โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายภาษี ประจำปี 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]0
13 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 21 ต.ค. 2565 ]0
14 กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ต.ค. 2565 ]0
15 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]0
16 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [ 24 ส.ค. 2565 ]0
17 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [ 5 ก.ค. 2565 ]0
18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]0
19 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาตำบล อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี [ 21 ธ.ค. 2564 ]0
20 ประกาศชื่อและบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า [ 22 ต.ค. 2564 ]0
 
หน้า 1|2