องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


นโยบายไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(NoGift Policy) ป ร ะ จ ําปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๗

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(NoGift Policy) ป ร ะ จ ําปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ