องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ