องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานจ้าง ที่ทำงานใน อบต.หมากหญ้า ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ร่วมประเมินตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) และ ผู้ประกอบการ และ ประชาชนทั่วไป ที่เคยมาใช้บริการที่ อบต.หมากหญ้า ร่วมประเมินตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานจ้าง ที่ทำงานใน อบต.หมากหญ้า ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ร่วมประเมินตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) และ ผู้ประกอบการ และ ประชาชนทั่วไป ที่เคยมาใช้บริการที่ อบต.หมากหญ้า ร่วมประเมินตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ