องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียดแนบท้าย ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง