องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ค...[วันที่ 2021-12-27][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ...[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 35]
 
  วันต่อต้านการคอร์รัปชัน (International Anti-corrup...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 30]
 
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 34]
 
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อบต.หมากหญ้า ได้รับแจ้งจา...[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 45]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้ประกาศรับสมุัครเล...[วันที่ 2021-10-15][ผู้อ่าน 37]
 
  วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. อบต.หมากหญ้า ...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 36]
 
  อบต.หมากหญ้า มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวโควิด 19[วันที่ 2021-09-15][ผู้อ่าน 31]
 
  กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ม...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 34]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามั...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 101]
 
  อบต.หมากหญ้า มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้แก...[วันที่ 2021-08-07][ผู้อ่าน 33]
 
  อบต.หมากหญ้ามอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันและเฝ้าระ...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 34]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8