องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

  อบต.หมากหญ้า ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโร...[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 43]
 
  สาธารณสุข พร้อมด้วยงานนิติการ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 126]
 
  อบต.หมากหญ้า ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่กักตัว สำหรั...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 38]
 
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม พร้อม ด้ว...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 40]
 
  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถน...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 34]
 
  อบต.หมากหญ้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร "ปลูกผักสว...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 34]
 
  งานป้องกันฯ อบต.หมากหญ้า ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 35]
 
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 บุคลากรอบต.หมากหญ้าร่วมกันถ...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 34]
 
  อบต.หมากหญ้า ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโร...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 43]
 
  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จ.อุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมให...[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 51]
 
  อบต.หมากหญ้า ให้บริการชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง...[วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 33]
 
  สำรวจความเรียบร้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต....[วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 41]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8