องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

  ประชุมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนิ...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 49]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เข้ารับการประเมินประ...[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 39]
 
  เตรียมความพร้อมในการดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยใ...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 39]
 
  งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-05-21][ผู้อ่าน 41]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามั...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 36]
 
  งานกาชาดมะม่วงแฟร์ของดีหนองวัวซอ ประจำปี พ.ศ.2565[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 70]
 
  กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา กองช่าง งานนิติการ ง...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 37]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามั...[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 33]
 
  กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ออกเยี่ย...[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 109]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ครั้งแรก...[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 41]
 
  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พิการที่มีสภาพที่อยู่อาศัยท...[วันที่ 2022-01-07][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศก...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 33]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8