องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่อ...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27...[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 120]
 
  ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 64]
 
  อบต.หมากหญ้า ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ [วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 89]
 
  โครงการกิจกรรมจิตอาสา (ปลูกป่า) "ท้องถิ่นอาสา ปลูก...[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการกิจกรรมจิตอาสา (ปลูกป่า) "ท้องถิ่นอาสา ปลูก...[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 4]
 
  งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการรดน้ำ ดำหัวแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอาย...[วันที่ 2023-05-13][ผู้อ่าน 4]
 
  พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพร...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 82]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและป้องกั...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 97]
 
  พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการจัดนิทรรศการงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 70]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8