องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360

โทรศัพท์ : 042-285146 / โทรสาร (FAX) : 042-285146

E-mail : saraban@makya.go.th

Website : www.makya.go.th


Facebook : อบต.หมากหญ้า