องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

สมาชิกสภาอบต.


นายสมบูรณ์ ชาธัมมา
ประธานสภา อบต.หมากหญ้า
โทร : 0981537784
นายเลื่อน บับภีร์
รองประธานสภา อบต.หมากหญ้า
โทร : 0807532954นางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน
นายยศธนา ปทุมลัย
นางหนูหล้า ประทุมลัย
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
โทร : 0905832582 โทร : 090210417
โทร : 0862324296นายสันติสุข จันนาวัน
นายประพจน์ เป็นมงคล
นายทศพร สุขสวาท
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7
โทร : 0910379793
โทร : 0934895472
โทร : 0857351161