องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ [ 26 เม.ย. 2566 ]27
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]28
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]27
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]25
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]28