องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร ปี 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]14
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]13
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]11
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ปี 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]17
5 ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ [ 26 เม.ย. 2566 ]46
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]47
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]52
8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]43
9 ประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]54