องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]0
2 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]3
3 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]5
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]7
5 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]26
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]21
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]23
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]25
9 รายงานการประชุมสภา อบต.หมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ปี2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]26
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]26
11 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]24
12 ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]26
13 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]24
14 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]33
15 ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]28
16 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]26
17 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]25
18 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]25
19 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ครั้งแรก [ 1 เม.ย. 2565 ]24
20 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]25
 
หน้า 1|2