องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.หมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ปี2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]2
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]0
3 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]0
4 ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]3
5 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]0
6 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]0
7 ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]3
8 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]0
9 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]0
10 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]0
11 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ครั้งแรก [ 1 เม.ย. 2565 ]0
12 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]0
13 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]0