องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 [ 16 พ.ค. 2567 ]1
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ฉบับทบทวน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 [ 16 พ.ค. 2567 ]3
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]36
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]18
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]22
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]19
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]23
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]21
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หมากหญ้า พ.ศ. 2566 - 2570 [ 12 เม.ย. 2566 ]82