องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อบต.หมากหญ้า) [ 11 เม.ย. 2566 ]5
2 คู่มือการลา (อบต.หมากหญ้า) [ 11 เม.ย. 2566 ]2
3 คู่มือปฎิบัติการธุรการ อบต หมากหญ้า [ 5 เม.ย. 2566 ]1
4 คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 30 มี.ค. 2566 ]9
5 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 23 มี.ค. 2566 ]8
6 คู่มือปฏิบัติงาน บริการน้ำอุปโภค/บริโภค [ 19 เม.ย. 2564 ]2