องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 11 เม.ย. 2566 ]45
2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 10 เม.ย. 2566 ]36
3 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 10 เม.ย. 2566 ]38
4 การพัฒนาบุคลากร [ 10 เม.ย. 2566 ]35
5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 10 เม.ย. 2566 ]36
6 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 10 เม.ย. 2566 ]37