องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยหน้าบ้านนายเกาหลี ไปถึงแยกบ้านนายวิชัย สุระสะ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]3
2 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ข้างบ้านนางเสาวณีย์ นันทะศิริ (ยายวรรณเต่ง) หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]3
3 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน (อาคารใหญ่) อบต.หมากหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]3
4 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (แอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]5
5 จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]3
6 ชื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮตรอลิค พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ [ 27 ก.ค. 2565 ]5
7 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วสังหาร บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]4
8 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง บริเวณด้านหน้าศาลาประชาคม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]5
9 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถนนหน้าบ้านนายบุญมี สุขสวาท บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]3
10 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบริเวณซอยดอนหอ หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]5
11 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ทรายอะเบทและน้ำยาผสมน้ำมันกำจัดยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]4
12 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบริเวณด้านหน้า ศพด.วัดศรีหมากหญ้า หมู่ที่ 1 บ้านหมากหญ้า (บริเวณฝั่งตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]3
13 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมลงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยสุรเยส บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]3
14 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]4
15 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ช่วงบริเวณถนนหน้าร้านภูซัน จากรางระบายน้ำเดิมไปทางทิศตะวันออก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]3
16 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปบ่อขยะเก่า บ้านไร่งาม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]5
17 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยหน้าศาลาประชาคม บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]4
18 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบริเวณด้านหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]4
19 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบริเวณซอยดอนหอ หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]3
20 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถนนหน้าบ้านนายบุญมี สุขสวาท หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]4
 
หน้า 1|2