องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

คำสั่ง/ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]2
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]2
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน ครั้งที่1/2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]4
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]8