องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

คำสั่ง/ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]17
2 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]15
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ 2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]18
4 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]10
5 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]13
6 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]24
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]27
8 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]12
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน ครั้งที่1/2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]41
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]39