องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง