องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2566 (ส่ง สตง.)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2566 (ส่ง สตง.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง