องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


งบแสดงฐานะการเงิน 2566 (สตง.รับรอง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงิน 2566 (สตง.รับรอง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง