องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


รายงานงบรับ - จ่าย เดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานงบรับ - จ่าย เดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง