องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง