องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]11
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 (Excel) [ 1 เม.ย. 2567 ]13
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]34
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]44
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]33
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]35
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]32
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]31
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]48
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]51
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]39
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]44
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]44
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]40
15 สรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]43