องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการรับบริการน้ำอุปโภค/บริโภค [ 3 มี.ค. 2566 ]14
2 คู่มือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 3 มี.ค. 2566 ]15
3 คู่มือสำหรับประชาชนส่วนกองการศึกษา [ 3 มี.ค. 2566 ]13
4 คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งถมดิน2 [ 3 มี.ค. 2566 ]11
5 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติฯ55 [ 3 มี.ค. 2566 ]13
6 คู่มือประชาชนงานธุรการ [ 3 มี.ค. 2566 ]16
7 คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน [ 3 มี.ค. 2566 ]12
8 คู่มือประชาชนกองสวัสดิการ [ 3 มี.ค. 2566 ]11
9 คู่มือประชาชน (กองช่าง) [ 3 มี.ค. 2566 ]10
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 มี.ค. 2566 ]12