องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ [ 11 ม.ค. 2567 ]27
22 จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]38
23 ประกาศ อบต.หมากหญ้า เรื่อง แจ้งรถบรรทุกเก็บขนขยะ อบต.หมากหญ้าอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม [ 4 ธ.ค. 2566 ]47
24 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 [ 1 ธ.ค. 2566 ]35
25 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]33
26 ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 พ.ย. 2566 ]32
27 เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]0
28 เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 พ.ย. 2566 ]0
29 ประกาศ เรื่อง การใช้บังคับระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]28
30 จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]40
31 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]36
32 แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]55
33 จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]41
34 จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]49
35 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]61
36 กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี [ 26 ก.ค. 2566 ]50
37 จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]45
38 ประกาศสำนักที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 20 มิ.ย. 2566 ]36
39 ผลการดำเนินงานโครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ระหว่างวันที่ 13-26 ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 9 มิ.ย. 2566 ]79
40 ตารางออกให้บริการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]41
 
|1หน้า 2|3|4